Vol trots introduceren wij dit nieuwe evenement: de Dorpsquiz Heeze!
Ons doel is om levendigheid en saamhorigheid in Heeze te brengen en er een geslaagd jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Wij kunnen dit niet alleen. Om een denderende start te maken is het van belang om hier zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Daarom vragen wij u als inwoner of ondernemer van Heeze om een bijdrage te leveren aan dit hilarische Heezerse evenement.

Dorpsquiz Heeze is een interactieve quizavond met vele leuke mogelijkheden voor uw bedrijf!
Uw bedrijf kan op een hele andere manier 'in the picture' komen, misschien wel letterlijk! Als u Gouden Sponsor wordt heeft u de mogelijkheid om een eigen vraag of opdracht voor Dorpsquiz Heeze aan te bieden zodat uw bedrijf meerdere malen gezien gaat worden! Maak er zelf een unieke actie van! Wij staan open voor uw goede ideeën!

Kijk hier naar de mogelijkheden.

Maar ook als inwoner van Heeze kunt u uw steentje bijdragen! De Dorpsquiz is tenslotte een quiz voor en door bewoners. Wilt u ons sponsoren met materiaal of wilt u een bijdrage storten op onze rekening, dan zijn wij u zeer erkentelijk! Of heeft u andere ideeën hoe u Dorpsquiz Heeze kunt sponsoren? Dan horen wij het graag!

Ons rekeningnummer staat hier onderaan de contactpagina.

Laten we er samen een geweldig dorpsevenement van maken!
Alvast hartelijk dank voor uw vertrouwen en wij hopen u ook te zien tijdens de Dorpsquiz Heeze!

Dus wilt u ook sponsor worden van Dorpsquiz Heeze en uzelf of uw bedrijf op een ludieke manier onder de aandacht brengen? Neem dan contact op met een van de organisatoren, of mail via info@dorpsquizheeze.nl