Contactadres: (let op alleen post adres)
Stichting Dorpsquiz Heeze
Burgemeester van Agtstraat 3
5591 DD Heeze

Rek. nummer: NL20 RBRB 0954 923642

E-mail: info@dorpsquizheeze.nl

KvK nr. : 68126379