Aanmelden van teams kan nog zolang wij dat nog probleemloos kunnen verwerken. Op het moment dat het inschrijfformulier hieronder niet meer beschikbaar is, zijn de inschrijvingen definitief gesloten en is deelname voor dit jaar niet meer mogelijk. Maximaal aantal teams: 100.

Bij inschrijving dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. Check eerst de lijst met reeds ingeschreven teams zodat er geen dubbele namen worden opgegeven. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren en kan je verzoeken een nieuwe teamnaam op te geven.

De kosten voor deelname aan Dorpsquiz Heeze bedraagt € 40,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden. Dit kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL20 RBRB 0954 923642 t.a.v. Stichting Dorpsquiz Heeze o.v.v je teamnaam!

Let op: De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Dorpsquiz Heeze het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. U ontvangt dan een bevestiging (Controleer uw Spam map voor de email). Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
Als jouw team vanuit eerdere deelname aan DQH t-shirts met het teamnummer heeft gemaakt, geef dan hieronder jouw voorkeur voor het teamnummer aan. Als dit niet het geval is dan laat je het staan op n.v.t.Velden met een sterretje zijn verplicht